Rękojmia i gwarancja na roboty budowlane – jaki okres?

Rękojmia i gwarancja na roboty budowlane - jaki okres

Za pewne nie raz słyszałeś o rękojmi i gwarancji. Jest to prawo, z którego może skorzystać konsument. Każdy sprzedawca, czy też wykonawca robót budowlanych jest zobligowany do wzięcia odpowiedzialności za wady towaru lub źle wykonaną usługę. Rękojma oraz gwarancja wykazują pewne podobieństwa, jednak nieco się różnią. Jeśli chcesz wiedzieć, czym, zostań z nami. Dowiesz się także, jak wygląda rękojmia na usługi w budownictwie, jaki jest okres rękojmi na roboty budowlane oraz jaki jest minimalny okres gwarancji na roboty budowlane.

Gwarancja a rękojmia – jaka jest różnica?

Rękojmia jest prawnie uregulowana w kodeksie cywilnym, natomiast gwarancja jest dobrowolnie przyznawana przez wykonawcę. Nawet jeśli wykonawca nie udzieli Ci gwarancji na usługę, czy towar to zawsze chroni cię rękojmia. Wykonawca zawsze odpowiada za wadliwość prac. Jedyną sytuacją, w której przedsiębiorcę może ominąć rękojmia jest ta, w której obiema stronami rękojmi są przedsiębiorcy. Gwarancja nie jest uregulowana prawnie, jednak wielu przedsiębiorców decyduje się na jej przyznanie w celu zdobycia zaufania klientów. 

Sprawdź również: co zrobić, żeby jaskółki nie lepiły gniazd!

Warunkiem posiadania gwarancji jest dołączenie wyraźnego oświadczenia gwarancyjnego, czyli klauzuli w umowie. Gwarancja cechuje się koniecznością określenia warunków odpowiedzialności, które muszą być jasno opisane w umowie. Mogą być dobrowolne. W kodeksie istnieje zapis, który określa, że regulacja odpowiedzialności gwaranta musi być ujęta w umowie. Musi być w niej zawarty czas, w jakim konsument może zgłosić wadę oraz w termin, w którym gwarant odpowie na żądania konsumenta. Opóźnienia w usuwaniu wad są najczęściej obciążone karami umownymi.

Rękojmia i gwarancja na roboty budowlane - jaki okres

W kodeksie cywilnym można znaleźć zapis, w którym jasno jest napisane, że w przypadku jakichkolwiek wad, zamawiający może wystąpić o obniżenie ceny, całkowite odstąpienie od umowy, wymianę wadliwego towaru lub usunięcie wad. Wykonawca jest zobowiązany do naprawy wad w możliwie szybkim terminie, aby nie zwiększać niedogodności, jakie ma konsument. 

Rękojmia w budownictwie

Rękojmia na usługi w budownictwie jest przydatną formą odpowiedzialności wykonawcy za usługi. Czytając kodeks cywilny dowiadujemy się, że ten typ ochrony jest przyznawany w przypadku umowy o dzieło. Mówiąc o rękojmi na usługi w budownictwie chodzi o rękojmię na wady fizyczne. 

Najczęściej są to wady wynikające z niezgodności projektu z gotowym obiektem. Wadą jest także brak możliwości użytkowania przez konsumenta obiektu do wcześniej zamierzonego celu przez brak właściwości, które zawarte były w umowie z wykonawcą. Rękojmia przysługuje także wtedy, kiedy prace w obiekcie zostały uznane za zakończone przed zupełnym ich zakończeniem.

Jaki jest okres rękojmi na roboty budowlane?

Wiele osób zastanawia się, jaki jest okres rękojmi na roboty budowlane. Wszystko zależy od rodzaju obiektu. Jeśli jest to zwykły obiekt to okres rękojmi na roboty budowlane trwa dwa lata. W przypadku nieruchomości ten okres jest dłuższy i trwa pięć lat. Jak jednak rozróżnić, którą budowlę można nazwać obiektem, a którą nieruchomością? 

Niestety tutaj pojawia się wiele sprzecznych informacji, stąd też opinia publiczna mówi, aby okres rękojmi na roboty budowlane został ujednolicony i taki sam dla wszystkich obiektów. Fachowcy twierdzą, że dwa lata często nie wystarczają do stwierdzenia wad budowlanych, dlatego też ten okres powinien być znacznie dłuższy. Ujednolicenie rozwiązałoby także spory w rozstrzyganiu, która budowla jest obiektem budowlanym, a która nieruchomością. 

Jak wygląda rękojmia na usługi w budownictwie?

Jak już wcześniej tłumaczyliśmy, należy pamiętać, że pod pojęciem rękojmia i gwarancja kryją się zupełnie inne definicje. Gwarancja podlega umowie, natomiast rękojmia jest przywilejem uwarunkowanym prawnie, co oznacza, że ma ona większą moc niż gwarancja. Za rękojmię na usługi w budownictwie odpowiada sprzedawca i musi on ponieść odpowiedzialność za powstanie wad. Rękojmia na usługi w budownictwie jest magicznym prawem, które chroni konsumenta oraz zapewnia bezpieczeństwo konsumentów. 

Jaki jest minimalny okres gwarancji na prace budowlane?

Na forach widnieje wiele pytań o to, ile trwa minimalny okres gwarancji na roboty budowlane. Należy jednak wspomnieć, że gwarancja nie jest obowiązkowa. Jeśli została Ci ona przyznana przez wykonawcę i zauważasz błędy w robotach budowlanych to warto z niej skorzystać. Gwarancja jest swego rodzaju oświadczeniem wykonawcy o zobowiązaniu się do poniesienia konsekwencji w przypadku niespełnienia warunków umowy. 

Gwarant obliguje się do zwrotu poniesionych kosztów przez zamawiającego, wymiany lub naprawy wadliwych elementów, obniżenia ceny lub zaproponowanie darmowych kolejnych usług. Rozwiązań jest wiele, jednak muszą być one przedstawione w załączniku do umowy. Minimalny okres gwarancji na prace budowlane wynosi minimum dwa lata. Jak widzicie czas ten jest taki sam, jak w przypadku rękojmi na wady obiektów budowlanych.

Pamiętaj, że jest to Twoja ochrona, dlatego jeśli zauważysz jakieś nieprawidłowości, wykonawca jest zmuszony do poniesienia odpowiedzialności za wady wykonanych prac budowlanych.