Strefa przemarzania gruntu w Polsce – głębokość, norma, wodociąg, mapa

Strefa przemarzania gruntu w Polsce - głębokość, norma, wodociąg, mapa

Podczas planowania wielu inwestycji budowlanych, rurociągowych oraz wszelkich prac przebiegających w ziemi, bardzo ważnym aspektem, który musimy sprawdzić, jest strefa przemarzania gruntu. Rzadko kiedy zastanawiamy się nad tym czynnikiem, ponieważ budując dom, najczęściej robimy to w miejscu rozwiniętym w infrastrukturę. 

Sprawdź również – Koszty przeglądu pieca gazowego

Podczas planowania wylania fundamentów, zaplanowaniu drogi, czy przebiegu sieci kanalizacyjnej, konieczne jest sprawdzenie strefy przemarzania gruntu. Przyczyną przemarzania gruntu, jest wpływ ujemnej temperatury. Wiele osób nawet nie myśli o takich zjawiskach jak przemarzanie gruntu oraz jakie są strefy przemarzania gruntu. Gdzie występują najwyższe przemarzanie gruntu, dlatego w dzisiejszym artykule opisujemy dla Was to zjawisko. 

Opisujemy, co to jest przemarzanie gruntu, jakie są strefy przemarzania gruntu, jaka jest strefa przemarzania gruntu wodociąg, jaka jest głębokość przemarzania gruntu, pokazujemy mapę przemarzania gruntów w Polsce, jaka jest norma przemarzania gruntu. 

Strefy przemarzania gruntu

Przez wpływ niskich temperatur dochodzi do zamarzania wody w ziemi. Takie zjawisko negatywnie wpływa na ciągi kanalizacyjne, fundamenty budynków, czy sieć podziemnego wymiennika ciepła. Z tego względu wyznaczane są strefy przemarzania gruntu. Na podstawie badań prowadzonych w gruncie, mamy pewność, jak jest strefa przemarzania gruntu w danym miejscu. 

Strefa przemarzania gruntu pozwala na uniknięcie awarii rur kanalizacyjnych, czy też uszkodzenie naszych fundamentów. W Polsce występują cztery strefy przemarzania gruntu. Na podstawie wyznaczonych stref przemarzania gruntu, planowanie naszych inwestycji jest ułatwione. 

 W dalszej części artykułu opisujemy poszczególne strefy przemarzania gruntu w Polsce. 

Strefa przemarzania w Polsce – norma, głębokość

Strefa przemarzania gruntu w Polsce jest podzielna na cztery części. Oczywiście w zależności od regionu strefa przemarzania gruntu w Polsce będzie inna. Głębokość przemarzania gruntu w podziale na miejsca zaczyna się od 80 cm i sięga do 190 cm. Strefy przemarzania gruntu w Polsce wyznaczane są następującymi normami: PN-EN 1997-1 i PN-EN 1997-2. Podział stref przemarzania gruntu zależy od głębokości przemarzania gruntu. 

Głębokość przemarzania gruntu to odcinek wyznaczany od powierzchni do poziomu, na którym oddziałują minusowe temperatury. Przez poprawne zbadanie głębokości przemarzania gruntu możemy stwierdzić, do której strefy przemarzania gruntu należy nasz teren. Do pierwszej strefy przemarzania gruntu w Polsce należy część zachodnią Polski. Tutaj głębokość przemarzania jest na poziomie 0,8 m. W drugiej strefie przemarzania gruntu, która obejmuje największy obszar, wskaźnik pokazuje 1 m. Te tereny rozciągają się od Pomorza Środkowego do Lubelszczyzny oraz Pogórza Karpackiego.

Trzecia strefa przemarzania gruntu znajduje się w Podgórzu Karpackim, w województwie podlaskim i warmińsko-mazurskim. Głębokość przemarzania wskazana jest na 1,2 m. Ostatnia czwarta strefa przemarzania gruntu znajduje się na Suwalszczyźnie, głębokość przemarzania jest tutaj najwyższa i wynosi 1,4 m. Sprawdzając poszczególne strefy oraz ich głębokości przemarzania gruntu zastanawia nas, jaka jest norma głębokości przemarzania gruntu. 

Jak wszystkie wartości, tak samo głębokość przemarzania posiada normy i wskaźniki. Normy przemarzania gruntu wyrażone są w czterech strefach na podstawie głębokości przemarzania. Przy tak zróżnicowanym podziale ciężko jest wskazać jedną, sztywną normę przemarzania gruntu. Co nie oznacza, że nie ma norm przemarzania gruntu, są w zależności od obszaru.  Znamy już strefy przemarzania gruntu w Polsce, dlatego warto sprawdzić, jak wygląda strefa przemarzania gruntu w Polsce na mapie. 

Strefa przemarzania gruntu w Polsce – mapa

Strefy przemarzania gruntu w Polsce najjaśniej są wyrażone za pomocą mapy przemarzania gruntu. Mapa strefy przemarzania gruntu w Polsce, w zależności od szaty graficznej może się od siebie różnić. W Internecie możemy spotkać różne oznaczenia oraz kolory stref przemarzania gruntu na mapie. 

Mapa stref przemarzania gruntu w prosty sposób pokazuje nam, w jakiej strefie znajduje się nasza okolica. Mapa przemarzania gruntu będzie osobna dla inwestycji budowlanych oraz dla instalacji kanalizacyjnych. Na tej podstawie możemy również sprawdzić, jaka jest strefa przemarzania gruntów dla wodociągów. 

Strefa przemarzania gruntu – wodociąg

Strefy przemarzania gruntu dla wodociągów są niezmiernie ważne. Dzięki trafnej analizie strefy przemarzania gruntu wodociągi mogą prawidłowo poprowadzić sieci kanalizacyjne. Oczywiście nie zawsze będziemy mieli stuprocentową pewność, jednak strefa przemarzaniu gruntu dla potrzeb wodociągu jest wnikliwe sprawdzana. 

Strefa przemarzania gruntu wodociągu jest, wyraża na podstawie ogólnych stref przemarzania gruntu. Rury w każdej z czterech stref przemarzania gruntu są prowadzone na bezpiecznej głębokości, zabezpieczającej sieć kanalizacyjną przed zmarzlinami, powodującymi awarie.  Jak widzicie normy stref przemarzania gruntu, w różnych miejscach będą inne. Nie ma jednej, sztywnej normy strefy przemarzania gruntu, dlatego przed rozpoczęciem inwestycji warto sprawdzić, w której strefie przemarzania gruntu się znajdujemy.