Wezwanie sąsiada do usunięcia drzew – przykładowy gotowy wzór

Wezwanie sąsiada do usunięcia drzew - przykładowy gotowy wzór

Wiele osób zastanawia się, czy mają prawo obciąć gałęzie drzew zwisające z sąsiedniego gruntu na ich posesję. Rozwiązanie tej kwestii wymaga wnikliwej analizy przepisów prawa. Generalnie, gałęzie drzew, które wyrastają poza granice działki, na której rosną, mogą zostać przycięte bez zgody sąsiada. Jednakże, w przypadku, gdy drzewo jest objęte ochroną lub rośnie na terenie parku czy rezerwatu przyrody, należy uzyskać odpowiednie pozwolenie przed przycięciem.

Jeśli rozmowa z sąsiadem nic nie daje, można podjąć kroki w celu usunięcia niechcianej roślinności. W takim przypadku, należy wysłać pismo do właściciela nieruchomości, na której rośnie drzewo, z wezwaniem do przycięcia gałęzi, które wchodzą na naszą posesję. W piśmie należy dokładnie uzasadnić potrzebę usunięcia gałęzi oraz określić konkretny termin przycięcia. W przypadku braku odpowiedzi, można skierować sprawę do sądu.

Warto pamiętać, że sąsiad może również żądać przycięcia gałęzi drzew lub krzewów, jeśli przekraczają one granice jego nieruchomości i powodują szkody.

Sprawdź również – Kto sprząta liście z drzewa sąsiada? Odpowiadamy na odwieczny problem

Wezwania sąsiada do usunięcia drzew – na co zwrócić uwagę?

Częstym problemem w relacjach sąsiedzkich jest zagadnienie gałęzi drzew, które zwieszają się nad posesją sąsiada. Niekiedy prośby o przycięcie gałęzi pozostają bez odpowiedzi, co może prowadzić do zaognienia sytuacji. W takim przypadku warto skorzystać z przepisów prawa, które regulują kwestię granic własności gruntu.

Zgodnie z Kodeksem cywilnym, granice własności gruntu rozciągają się również na przestrzeń nad i pod powierzchnią ziemi. Oznacza to, że gałęzie drzew sąsiada zwisające nad naszą posesją stanowią część obcego terenu i można je legalnie usunąć. Jednakże, w przypadku wycinki całego drzewa lub krzewu wymagana jest zgoda właściciela nieruchomości oraz uzyskanie stosownego pozwolenia.

W sytuacji, gdy chodzi jedynie o przycięcie zwisających gałęzi, mamy prawo do ich samodzielnego usunięcia, o ile uprzednio wysłaliśmy pisemne wezwanie do sąsiada o usunięcie lub przycięcie tych elementów.

Wezwanie sąsiada do usunięcia drzew – wzór

Na wstępie warto zaznaczyć fakt, że nie ma jednolitego wzoru wezwania sąsiada do usunięcia drzew, w związku z tym chcielibyśmy na wstępie poinformować o tym, że poniższy wzór stanowi tylko i wyłącznie przykład, w związku z tym można go w dowolny sposób modyfikować. Niemniej jednak każde pismo powinno zawierać kilka istotny informacji takich, jak:

  • datę i miejsce przygotowania wniosku czy też wezwania,
  • dane posiadaczy obu działek, w tym sąsiada,
  • czytelny nagłówek, który zawiera informacje: “Wezwanie do usunięcia gałęzi”,
  • cała treść, w której powinno być zawarte uzasadnienie odnoszące się do potrzeby usunięcia gałęzi, wraz z uwzględnieniem konkretnego terminu wycinki i tym samym warto również dodać wzmiankę o ewentualnym ostrzeżeniu o skierowania sprawy na drogę sądową,
  • na samym końcu wezwania do usunięcia gałęzi powinien znajdować się podpis osoby występującej o usunięcie gałęzi.

Dodatkowo warto pamiętać o tym, że takie wnioski powinny być skonstruowany w logiczny i czytelny sposób zawierając wstęp, rozwinięcie i zakończenie. Oczywiście warto uwzględnić fakt, że mimo wszystko warto skonsultować się z radcą prawnym, w przypadku, gdy nie ma możliwości “dogadania się” z sąsiadem.

Poniżej zamieszczamy przykładowy wzór wezwania:

“WEZWANIE DO USUNIĘCIA GAŁĘZI

Sporządzone dnia 7 marca 2023 roku w Warszawie

Ja, Jan Kowalski, właściciel nieruchomości położonej pod adresem ul. Kwiatowa 5, zwracam się do Pana/Pani Janina Nowak, właściciela nieruchomości przyległej do mojej, położonej pod adresem ul. Kwiatowa 7, z wezwaniem do usunięcia gałęzi drzewa, które rosną na Pana/Pani działce i wchodzą na moją nieruchomość.

W związku z faktem, że gałęzie drzewa przylegającego do mojej nieruchomości, utrudniają swobodne korzystanie z mojej posesji oraz zagrażają bezpieczeństwu, proszę o niezwłoczne usunięcie tych gałęzi w terminie do 14 dni od otrzymania niniejszego wezwania.

Jeśli w wyznaczonym terminie nie zostaną podjęte odpowiednie działania, będę zmuszony skierować sprawę na drogę sądową.

Z uwagi na powyższe proszę o niezwłoczne podjęcie działań w celu usunięcia gałęzi drzewa, co pozwoli na uniknięcie dalszych nieprzyjemności.

Z poważaniem,

Jan Kowalski”