Główne złoża na Ukrainie – złoża naturalne, gazu, ropy, węgla oraz uranu

Główne złoża na Ukrainie - złoża naturalne, gazu, ropy, węgla oraz uranu (2)

W związku z trwającym konfliktem zbrojnym za naszą wschodnią granicą, temat polskiego sąsiada jakim jest Ukraina zagościł na stałe w przestrzeni publicznej oraz przy polskich stołach. Wielu Polaków zastanawia się: czy Ukraina jest krajem bogatym w naturalne złoża? Jakie są i gdzie znajdują się główne złoża naturalne narodu ukraińskiego? Czy Ukraina ma większe złoża węgla niż Polska? Na te i inne pytania odpowiemy w tym artykule. 

Ukraina posiada całkiem bogate zasoby surowców mineralnych, takich jak węgiel kamienny czy ropa naftowa, ale też rudy żelaza, a nawet obecnego w Polsce bursztynu. Największe złoża kopalin energetycznych mieszczą się w obwodach lwowskim, wołyńskim, naddnieprzańskim oraz donieckim. 

Główne złoża na Ukrainie

Analitycy szacują, że wartość wszystkich złóż kopalnych i metali cennych Ukrainy może wynosić ok. 26 bilionów dolarów, w tym około 12 bilionów wartych złóż znajduje się na ziemiach okupowanych przez rosyjskiego agresora. Jest to co najmniej dwa razy więcej niż ilość złóż posiadanych przez nas w Polsce. Mimo, iż Ukraina znana jest przede wszystkim jako “spichlerz Europy”, nie należy zapominać o jej zasobach surowcowych. 

Wydobywany w Zagłębiu Donieckim węgiel kamienny oraz rudy żelaza z rejonu Krzywego Rogu to najcenniejsze zasoby mineralne Ukrainy. Spore znaczenie ekonomiczne mają również rudy manganu oraz uranu. Możemy dojść więc do wniosku, iż są to surowce, które w dogodnych warunkach pozwoliły Ukraińcom na całkowite uniezależnienie się od rosyjskich surowców. 

Złoża gazu na Ukrainie

Według analityków, prawie połowę wartości przywołanej wyżej liczby 26 bilionów stanowi wartość gazu i ropy znajdujące się na ukraińskiej ziemi. Jeszcze przed rosyjską inwazją na Krym w 2014 r. Ukraina pracowała nad zawarciem umowy z paliwowym gigantem Shell, której przedmiotem miał być odwiert na Morzu czarnym. 

Złoża surowca znajdują się pod krymskimi wodami terytorialnymi, a ich wydobycie mogłoby osiągnąć nawet do 7 mln ton rocznie. Do realizacji umowy oczywiście nie doszło z uwagi na atak i trwającą do dziś okupację Krymu. 

Złoża ropy na Ukrainie

Również sektor naftowy ma całkiem długa historię na Ukrainie. Kraj ma trzy roponośne regiony: karpacki, dnieprowsko-doniecki i czarnomorski. Wydobycie ropy naftowej na Ukrainie sięga XIX wieku, a w latach 20 i 30 XX wieku rozpoczął się pierwszy eksport surowca z regionu. Pomimo istniejących na papierze szans, realny potencjał naftowy wydaje się nie być znaczny. 

Sektor naftowy Ukrainy nie posiada sprawnego systemu transportowego, niezbędnego do skutecznego eksportu surowca do innych części kontynentu. Spośród biegnących przez kraj rurociągów naftowych, ropę transportuje jedynie posiadający wątpliwą nazwę “Rurociąg Przyjaźni”, podczas gdy reszta pozostaje nieczynna. Jedyną czynną rafinerią pozostaje rafineria w Kremenczuku, a reszta wymaga ogromnej modernizacji. Sytuacji Ukrainy nie pomaga fakt, iż większośc rafinerii pozostaje w prywatnych rękach. 

Złoża węgla na Ukrainie 

Ukraina pozostaje dla wielu krajem pełnym sprzeczności, również w kontekście wydobycia węgla i posiadanych złóż tego surowca. Chociaż kraj zajmuje już siódme miejsce na świecie pod względem posiadanych złóż tego surowca, ukraińskie górnictwo znajduje się w tragicznym stanie.

Ukraińskie kopalnie co roku odnotowują od kilku do kilkunastu milionów hrywien straty, a wielu ukraińskim górnikom nie są wypłacane pensje. Wydaje się, iż istniejący ogromny potencjał wydobywczy jest niszczony poprzez korupcję i lokalne układy na szczeblu lokalnym, ale i państwowym. Ukraiński węgiel jest tańszy niż polski, lecz jego jakość i posiadane certyfikaty pozostawia wiele do życzenia. 

Sprawdź również – Ekogroszek z Ukrainy – opinie na forum, gdzie i jak kupić, cena za tonę

Złoża uranu na Ukrainie

Uran i jego złoża na świecie pozostają niezwykle ciekawą kwestią. Stał się on bowiem jednym z najważniejszych strategicznie surowców na świecie. Wydobywa się go z rudy, podobnie jak inne metale. Uran wykorzystuje się do produkcji energii elektrycznej, a pozostałości do wytwarzania izotopów medycznych, a także do napędzania jednostek pływających.

Zidentyfikowane zasoby uranu na terytorium Ukrainy wynoszą 223620 tU, a Ukrainę uznaje się za dziewiątego największego producenta uranu na świecie. Należy jednak pamiętać, iż Ukraina jako kraj pozostaje w dużym stopniu uzależniona od energii jądrowej. Przed rosyjską inwazją państwo eksploatowało 15 bloków jądrowych w 4 elektrowniach o sumarycznej mocy 13,107 GWe. Wytwarzały one 50% energii elektrycznej w kraju. 

Niewiele można w tym momencie dodać. Pogrążony w wojnie kraj będzie latami dochodził do siebie demograficznie i gospodarczo. By móc się rozwijać energetycznie i lepiej wykorzystać bogactwo posiadanych zasobów mineralnych potrzebne są nowe technologie i duże inwestycje. Na tą chwilę nadal nie wiadomo ile z cennej infrastruktury energetycznej zostało zniszczone przez rosyjskiego okupanta.