Wiszące ogrody Semiramidy w Babilonie – czym były i co się z nimi stało?

Wiszące ogrody Semiramidy w Babilonie - czym były i co się z nimi stało (1)

Babilon był starożytnym miastem, które znajdowało się w południowej Mezopotamii, w obecnym Iraku. Było stolicą wielu królestw i imperiów mezopotamskich, a także jednym z najważniejszych ośrodków kulturalnych, naukowych i handlowych w starożytności.

Babilon był znany ze swojej wielkiej świetności i potęgi oraz ze swoich osiągnięć architektonicznych, takich jak Wieża Babel i Wiszące ogrody Semiramidy, które zostały uznane za jedne z siedmiu cudów starożytnego świata. Miasto było również siedzibą wielu ważnych świątyń, bibliotek i akademii, a także miejscem, gdzie kultywowało się różne ważne dla Mezopotamii religie i kulty.

Babilon był również ważnym ośrodkiem handlowym i był głównym punktem na szlaku karawan handlowych, które łączyły Mezopotamię z innymi regionami Azji Mniejszej i Egiptem. Miasto było siedzibą wielu zamożnych i wpływowych kupców, a także ważnym centrum produkcji i przetwórstwa różnego rodzaju produktów, takich jak ceramika, tekstylia, metalurgia i inne. Babilon był również ważnym ośrodkiem politycznym i militarnym. W ciągu swojej historii był siedzibą wielu władców i królów, którzy panowali nad rozległymi imperiami i posiadali wpływ na losy całej Mezopotamii i okolicznych regionów.

Odnośnie Babilonu krąży wiele mitów i legend, dodatkowo Babilon wyróżniał się pewnym cudem – czyli wiszącymi ogrodami Semiramidy, o których dzisiaj dokładnie opowiemy. Sprawdzimy, czym dokładnie były wiszące ogrody Semiramidy w Babilonie, co się z nimi stało, i czy jest możliwa na chwilę obecną rekonstrukcja tego cudu Świata.

Wiszące ogrody Semiramidy w Babilonie – czym były?

Wiszące ogrody Semiramidy to jedna z siedmiu cudów starożytnego świata, która została zbudowana w Babilonie, stolicy starożytnej Mezopotamii, w okresie panowania króla Nabuchodonozora II (604-561 p.n.e.). Legenda głosi, że ogrody zostały zbudowane dla królowej Semiramidy, która tęskniła za swoim rodzinnym krajem i chciała stworzyć miejsce, które by przypominało jej ojczyste tereny.

Ogrody składały się z kilku pięter, na których rosły różne gatunki roślin i drzew, a całość była utrzymywana dzięki systemowi nawadniania opartemu na kanałach i rurociągach, które transportowały wodę z rzeki Eufrat. Ogrody były także oświetlone nocą dzięki systemowi odbijającego światła, co pozwalało na podtrzymywanie ich piękna nawet po zmroku. Ogrody Semiramidy były nie tylko miejscem relaksu i rozrywki, ale także ważnym centrum kulturalnym i naukowym. W ogrodach znajdowały się sale na spotkania, sale do medytacji i sale do nauki, a także tarasy, na których odbywały się różnego rodzaju uroczystości i imprezy.

Sprawdź również – 5 najbardziej znanych ogrodów renesansowych

Ogrody Semiramidy były wielkim osiągnięciem inżynieryjnym i architektonicznym swoich czasów. Ich złożoność i precyzja budowy są nadal fascynujące dla współczesnych naukowców i historyków. Niestety, obecnie nie ma już śladu po tych ogrodach, ponieważ zostały one zniszczone w wyniku najazdów i wojen, które nawiedziły Babilon w ciągu wieków. Mimo to, wiszące ogrody Semiramidy pozostają jednym z najważniejszych symboli starożytnej Mezopotamii.

Co się stało z wiszącymi ogrodami Semiramidy w Babilonie?

W takim razie, co się stało z Wiszącymi ogrodami Semiramidy w Babilonie? Dokładny przebieg zdarzeń, które doprowadziły do zniszczenia ogrodów, jest trudny do ustalenia, ponieważ brakuje wiarygodnych źródeł historycznych. Jednak wiadomo, że Babilon był kilkakrotnie najeżdżany przez różne narody i imperia, co mogło mieć wpływ na los ogrodów. Na przykład, Babilon został zdobyty przez Persów w 539 roku p.n.e., co mogło być jednym z czynników, które przyczyniły się do ich zniszczenia.

Niektórzy badacze sugerują również, że ogrody mogły ulec degradacji na skutek naturalnych procesów geologicznych, takich jak trzęsienia ziemi czy erozja. Inni z kolei twierdzą, że mogły one ulec zniszczeniu w wyniku nieudolności ich zarządców, którzy nie potrafili utrzymać ich w dobrym stanie. Mimo że wiszące ogrody Semiramidy nie istnieją już fizycznie, ich legendarny status jako jednego z siedmiu cudów starożytnego świata pozostaje niezmienny i nadal są one przedmiotem badań i zainteresowania historyków i naukowców.

Wiszące ogrody Semiramidy – rekonstrukcja

Pomimo tego, że nie ma już fizycznych pozostałości po wiszących ogrodach Semiramidy, istnieją różne próby rekonstrukcji tego, jak mogły one wyglądać i działać. Jednym z przykładów jest projekt rekonstrukcji ogrodów, który został zaprezentowany na wystawie “The Hanging Gardens of Babylon” w Londynie w 2003 roku. Projekt ten opierał się na opisach ogrodów zawartych w starożytnych tekstach oraz na rezultatach badań naukowych dotyczących budowy i funkcjonowania systemów nawadniających i oświetlenia.

Rekonstrukcja wiszących ogrodów Semiramidy jest jednak bardzo trudna, ponieważ brakuje wiarygodnych informacji na ich temat i nie ma już oryginalnych pozostałości, które mogłyby być wykorzystane do odtworzenia ich konstrukcji czy wystroju. W związku z tym, rekonstrukcje takie są zazwyczaj oparte na przypuszczeniach i są bardziej interpretacjami niż dokładnymi odwzorowaniami oryginalnych ogrodów.