Ekogroszek – jaki to rodzaj paliwa? Deklaracja dotycząca źródeł ciepła

Ekogroszek - jaki to rodzaj paliwa Deklaracja dotycząca źródeł ciepła

Nowy obowiązek został nałożony na właścicieli i zarządców domów oraz mieszkań, w których wykorzystuje się źródła ciepła, takie jak spalanie paliw. W ramach tego obowiązku, konieczne jest zarejestrowanie tych źródeł ciepła w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków przed 30 czerwca 2022 roku. Jeśli ta czynność nie zostanie wykonana, grozi kara grzywny.

Rejestracja w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków ma na celu zapewnienie lepszego monitorowania emisji szkodliwych substancji do atmosfery i poprawy jakości powietrza. Dzięki temu właściciele i zarządcy będą mieli lepszą kontrolę nad emisją i będą mogli podjąć kroki mające na celu zmniejszenie jej wpływu na środowisko.

Nowy obowiązek dotyczy nie tylko nowych budynków, ale także tych, które już istnieją. Dlatego właściciele i zarządcy muszą dokonać rejestracji źródeł ciepła w swoich budynkach, aby uniknąć kary grzywny.

Ekogroszek – jaki to rodzaj paliwa? Deklaracja

W celu poprawy jakości powietrza i monitorowania emisji szkodliwych substancji, właściciele i zarządcy budynków oraz lokali, w których wykorzystywane są źródła ciepła, takie jak spalanie paliw, muszą złożyć deklarację w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków przed 30 czerwca 2022 roku. W deklaracji należy podać dane osobowe lub nazwę właściciela lub zarządcy budynku lub lokalu, adres miejsca zamieszkania lub siedziby, a także adres nieruchomości, w obrębie której eksploatowane jest źródło ciepła lub źródło spalania paliw. Informacje, które znajdą się w deklaracji, to m.in. liczba i rodzaj eksploatowanych w obrębie nieruchomości źródeł ciepła lub źródeł spalania paliw oraz o ich przeznaczeniu i wykorzystywanych w nich paliwach.

Właściciele i zarządcy budynków muszą pamiętać, że nawet jeśli wcześniej ich gmina przeprowadziła inwentaryzację źródeł ogrzewania, nadal muszą złożyć deklarację do CEEB. W przypadku niezłożenia deklaracji, wójt, burmistrz lub prezydent miasta będzie mógł nałożyć grzywnę w drodze mandatu karnego, a dochód z takiej grzywny będzie stanowić dochód własny gminy.

Ekogroszek to rodzaj paliwa stałego, który jest wytwarzany z węgla kamiennego. Jest to paliwo, które posiada niską zawartość popiołu oraz siarki, co przekłada się na niższą emisję szkodliwych substancji do atmosfery. Ekogroszek jest paliwem o dużej wartości opałowej, dzięki czemu jest wykorzystywany do ogrzewania domów i lokali. Jednym z jego głównych atutów jest także cena, która jest niższa niż w przypadku innych paliw stałych, takich jak węgiel orzechowy czy koks. Dlatego też ekogroszek zyskał popularność w Polsce, szczególnie wśród właścicieli domów jednorodzinnych, którzy poszukują taniego i ekologicznego źródła ogrzewania.