Węgiel z kopalni Sośnica – opinie na forum, kaloryczność, parametry, jak kupić, cena

Węgiel z kopalni Sośnica - opinie na forum, kaloryczność, parametry, jak kupić, cena (1)

Kopalnia Sośnica posiada znaczące rezerwy węgla, oszacowane na około 59 milionów ton wysokiej jakości surowca. Niemniej jednak, obecna sytuacja tej kopalni budzi poważne obawy co do jej długoterminowej perspektywy. Warto zgłębić charakterystykę tego surowca oraz jego potencjalne zastosowanie.

Wydobywany węgiel to cenny surowiec energetyczny, który odgrywa istotną rolę w produkcji energii na całym świecie. Węgiel składa się głównie z węgla kamiennego, który jest bogaty w związki węgla i ma znaczną kaloryczność. Kaloryczność węgla mierzy się w megadżulach na kilogram (MJ/kg) i w przypadku węgla kamiennego może ona wynosić od 25 do 35 MJ/kg. To sprawia, że węgiel kamienny jest skutecznym źródłem ciepła i energii w procesach przemysłowych oraz w produkcji energii elektrycznej.

Mimo tych korzyści, kopalnia Sośnica staje w obliczu wyzwań, które mogą wpłynąć na jej przyszłość. Zmiany w dziedzinie ochrony środowiska, rosnące zainteresowanie odnawialnymi źródłami energii oraz rywalizacja na rynku surowców energetycznych stanowią elementy, które mogą wpłynąć na zapotrzebowanie na węgiel w przyszłości. Dlatego istotne jest, aby kopalnia Sośnica podejmowała świadome decyzje, uwzględniając te czynniki i ewentualnie dostosowując swoje strategie do zmieniającej się rzeczywistości energetycznej.

Węgiel z kopalni Sośnica – opinie na forum

Na forum użytkownicy wyrażają swoje opinie na temat Kopalni Sośnica, prezentując zarówno aspekty zatrudnienia, struktury geologicznej złoża, jak i charakterystyki węgla pochodzącego z tej kopalni.

Kopalnia Sośnica jest miejscem pracy dla 2 080 osób, z czego 1 558 pracuje pod ziemią. Usytuowana w Górnośląskim Zagłębiu Węglowym, złoże węgla kamiennego rozciąga się między zabrzańską a gliwicką elewacją. Pod względem geologicznym składa się z dwóch głównych części: północnej i południowej. W północnej dominuje tektonika uskokowa z wyraźnymi uskokami równoleżnikowymi i południkowymi, w tym Kłodnicki i Saara. W południowej części przeważa tektonika fałdowa, reprezentowana przez fałdy Sośnicko-Makoszowski, II, III oraz IV, czyli Sośnicko-Knurowski.

Jednym z kluczowych sortymentów węgla wydobywanego z Kopalni Sośnica jest Orzech (O). To węgiel o charakterystycznym jasnym płomieniu, niskiej zawartości siarki i relatywnie niskiej ilości popiołu. To sprawia, że jest przyjazny dla środowiska oraz ogranicza konieczność częstego czyszczenia pieców. Węgiel Orzech jest wszechstronny i skuteczny w różnego rodzaju kotłach zasypowych. Co ważne, jego atrakcyjna cena, proporcjonalna do jakości, przyciąga uwagę klientów.

Opinie na forum dotyczące węgla z Kopalni Sośnica są zdecydowanie pozytywne. Wielu użytkowników podkreśla jego wysoką jakość, pochodzenie z polskich kopalń oraz przystępną cenę. Widoczne jest także zainteresowanie aspektem ekologicznym – niska zawartość siarki i popiołu w Orzechu odpowiada trendowi dbałości o środowisko. Wysoka efektywność węgla, umożliwiająca dłuższe użytkowanie pieców, oraz możliwość zakupu bezpośrednio od producenta stanowią dodatkowe zalety.

Wnioskiem wynikającym z opinii na forum jest pozytywna ocena węgla z Kopalni Sośnica. Klientom przypada do gustu zarówno jego techniczna jakość, korzystne właściwości spalania, jak i dostępność w atrakcyjnej cenie. Wszystko to czyni go konkurencyjnym wyborem na rynku węglowym, w kontekście zarówno efektywności, jak i troski o środowisko.

Węgiel Sośnica – kaloryczność, parametry

Węgiel wydobywany z Kopalni Sośnica charakteryzuje się określonym zestawem parametrów, które wpływają na jego jakość i zastosowanie. Uziarnienie tego węgla mieści się w zakresie od 25 do 80 mm, co stanowi jego rozmiar ziarna. Zawartość wilgoci (Wtr) waha się od 2.0 do 6.0 procent, co ma istotne znaczenie dla efektywności spalania.

Wartość opałowa (Qir), która mierzy ilość energii produkowanej podczas spalania, mieści się w przedziale od 29 do 32 MJ/kg. To oznacza, że węgiel Sośnica posiada znaczną kaloryczność, co przekłada się na jego efektywne wykorzystanie jako źródła energii cieplnej.

Spiekalność (RI) waha się od 40 do 70, odzwierciedlając zdolność węgla do tworzenia spieków podczas procesu spalania. Wartości te wpływają na proces spalania w piecach i kotłach.

Zawartość popiołu, czyli pozostałości po spaleniu węgla, mieści się w zakresie od 4 do 8 procent. Zawartość nadziarna i podziarna wynosi 10 procent każda, co oznacza, że około 10 procent ziaren ma rozmiar większy niż 80 mm (nadziarna) i mniejszy niż 25 mm (podziarna).

Węgiel Sośnica posiada więc istotne parametry, które definiują jego jakość i przydatność do celów opałowych. Wysoka wartość opałowa świadczy o jego potencjale jako źródła ciepła, a zawartość wilgoci oraz popiołu wpływają na efektywność procesu spalania. Parametry spiekalności, zawartości nadziarna i podziarna są również istotne dla optymalnego wykorzystania węgla w różnych rodzajach urządzeń opalanych węglem.

Jaki jest węgiel z kopalni Sośnica?

Węgiel pochodzący z Kopalni Sośnica charakteryzuje się charakterystycznym spalaniem, wydzielając długi oraz jasny płomień. Ten wyróżniający się aspekt spalania jest związany z właściwościami chemicznymi i fizycznymi tego konkretnego rodzaju węgla. Gdy jest poddawany procesowi spalania, emituje długi płomień o intensywnym świetle, co może być zauważalne w czasie jego użytkowania jako źródła ciepła.

Jednym z istotnych punktów różnicujących ten węgiel jest jego szybsze tempo spalania w porównaniu do klasycznej kostki węglowej. To wynika głównie z mniejszej objętości węgla, co przyspiesza proces spalania. Niższa objętość sprawia, że węgiel Sośnica dosyć szybko ulega spaleniu, generując żądane ciepło.

Węgiel Sośnica wydobywany z Kopalni Sośnica posiada więc charakterystyczne cechy spalania, które sprawiają, że jest on efektywnym źródłem ciepła. Długie i jasne płomienie w trakcie spalania to zauważalny efekt wizualny, który może być korzystny z perspektywy użytkowników. Dodatkowo, szybkie tempo spalania tego węgla jest pozytywną cechą, szczególnie w kontekście potrzeby szybkiego uzyskania ciepła.

Jak kupić węgiel na kopalni Sośnica?

Miejsce odbioru to Kopalnia Węgla Kamiennego (KWK) Sośnica, a informacja ta dostępna jest na oficjalnej stronie sklepu Polskiej Grupy Górniczej (PGG). Na stronie tej można znaleźć istotne informacje dotyczące procesu zakupu węgla z tego miejsca.

Aby dowiedzieć się, jak nabyć węgiel na kopalni Sośnica, należy podjąć następujące kroki. Przede wszystkim, odwiedź oficjalną stronę sklepu PGG i znajdź zakładkę lub sekcję dotyczącą sprzedaży węgla. Wprowadź nazwę “KWK Sośnica” w polu wyszukiwania lub przeszukaj dostępne kategorie, aby znaleźć informacje o węglu dostępnym do zakupu.

Po znalezieniu odpowiednich informacji, dowiedz się o dostępnych rodzajach węgla, ilościach, cenach oraz dostępności. Następnie, wybierz preferowany rodzaj węgla i ilość, która spełni Twoje potrzeby.

Ile kosztuje tona węgla w kopalni Sośnica? Cena

“ORZECH – SOŚNICA” dostępny jest w ilości 1000 kg, sprzedawany w stanie luzem po cenie 1100,00 złotych. To konkretny rodzaj węgla oferowany przez kopalnię Sośnica.

Wartość tego węgla można przeliczyć na cenę za tonę, co jest istotne dla osób planujących zakup większych ilości. Cena za tonę tego węgla wynosi 1100,00 złotych. Jest to koszt, który obejmuje 1000 kg produktu.

Kopalnia Sośnica oferuje ten węgiel w formie luzem, co oznacza, że nie jest on pakowany w worki czy inne opakowania. To ważna informacja dla klientów, którzy potrzebują większych ilości węgla do ogrzewania czy innych celów.