Do kiedy piece na ekogroszek 5 klasy? Sprawdź termin!

Do kiedy piece na ekogroszek 5 klasy Sprawdź termin!

Od 1 stycznia 2022 roku obowiązują nowe przepisy dotyczące kotłów na węgiel lub drewno. Jeśli posiadasz kocioł, który nie spełnia wymogów klasy 3, konieczne będzie jego natychmiastowe wymienienie. Możesz zastąpić go jednym z kilku alternatywnych źródeł ciepła, takich jak ogrzewanie gazowe, podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej, ogrzewanie elektryczne, pompa ciepła, kocioł na lekki olej opałowy lub nowoczesny kocioł na węgiel lub drewno, który spełnia wymogi ekoprojektu.

Dla kotłów na węgiel lub drewno klasy 3 lub 4, istnieje wydłużony termin wymiany do 1 stycznia 2028 roku. Należy jednak pamiętać, że te kotły również muszą zostać zastąpione nowocześniejszymi i bardziej ekologicznymi rozwiązaniami, zgodnie z wymaganiami ekoprojektu.

Natomiast kocioł na węgiel lub drewno klasy 5 nadal pozostaje dozwolony do użytkowania bezterminowo.

Od 1 stycznia 2023 roku obowiązują także nowe przepisy dotyczące ogrzewaczy pomieszczeń, w tym kominków. Tylko urządzenia, które spełniają wymagania ekoprojektu lub mają sprawność cieplną na poziomie co najmniej 80%, będą dopuszczone do użytku. Ważne jest, aby dokumentacja techniczna lub instrukcje urządzeń zawierały informacje dotyczące sprawności cieplnej. Urządzenia, które nie spełniają tych wymagań, będą musiały zostać wyposażone w urządzenia redukujące emisję pyłu, na przykład elektrofiltry.

Wprowadzenie tych zmian ma na celu promowanie bardziej ekologicznych źródeł ciepła oraz ograniczenie emisji zanieczyszczeń atmosferycznych, co przyczyni się do poprawy jakości powietrza i ochrony środowiska. Wszyscy użytkownicy kotłów i ogrzewaczy powinni zatem dokładnie zapoznać się z nowymi przepisami i terminami wymiany, aby spełnić obowiązujące normy ekologiczne.

Do kiedy piece na ekogroszek 5 klasy?

Uchwała antysmogowa wprowadza szereg przepisów, które zobowiązują do wymiany starych kotłów na węgiel i drewno, które nie spełniają wymogów co najmniej klasy 3 lub 4, zgodnie z normą PN-EN 303-5:2012. Terminy graniczne dla wymiany tych kotłów są różne, zależąc od okresu eksploatacji oraz daty produkcji lub instalacji urządzenia.

Do 1 stycznia 2022 roku, konieczna jest wymiana kotłów na węgiel lub drewno, które są eksploatowane przez ponad 10 lat od daty ich produkcji lub instalacji lub nie posiadają tabliczki znamionowej.

Do 1 stycznia 2024 roku, wymiana dotyczy kotłów eksploatowanych w okresie od 5 do 10 lat od daty ich produkcji.

Do 1 stycznia 2026 roku, wymiana obejmuje kotły eksploatowane przez mniej niż 5 lat od daty ich produkcji.

Do 1 stycznia 2028 roku, dotyczy kotłów, które spełniają wymagania emisji zanieczyszczeń określonych dla klasy 3 lub klasy 4, według normy PN-EN 303-5:2012.

Natomiast piece na ekogroszek klasy 5, spełniające określone wymagania ekologiczne, są objęte wyjątkiem i mogą być używane bezterminowo, nie podlegając wymianie.

Odpowiadając na pytanie, piece na ekogroszek klasy 5 mogą być używane bezterminowo, ponieważ nie ma wskazanego konkretnego terminu wymiany dla urządzeń, które spełniają wymagania klasy 5. Zgodnie z uchwałą antysmogową, jedynie kotły na węgiel lub drewno klasy 3 lub klasy 4 muszą zostać wymienione do 1 stycznia 2028 roku, natomiast te klasyfikowane jako klasy 5 mogą być używane długoterminowo, nie podlegając terminom wymiany.

Uchwała antysmogowa jest ukierunkowana na poprawę jakości powietrza poprzez eliminację starszych i bardziej zanieczyszczających urządzeń grzewczych, a jednocześnie zachęca do stosowania bardziej ekologicznych i efektywnych rozwiązań, takich jak piece na ekogroszek klasy 5.

Piece węglowe nowej generacji

W roku 2023, jednym z najbardziej korzystnych rozwiązań dla efektywnego ogrzewania domu, tam gdzie przepisy antysmogowe pozwalają (co jest regułą, z niewieloma wyjątkami), jest zastosowanie nowoczesnych kotłów na drewno z buforem ciepła, pomijając w tym przypadku urządzenia wyposażone w podajniki. Te nowej generacji kotły pozwalają na bardziej ekonomiczne i przyjazne dla środowiska korzystanie z drewna jako źródła ogrzewania.

Inwestycja w taki piec to koszt od około 7-8 tysięcy złotych w górę, co może wydawać się znaczną kwotą, jednak wartością dodaną jest znaczne obniżenie kosztów eksploatacyjnych w dłuższej perspektywie. Ogrzewanie na drewno jest szczególnie atrakcyjne dla osób, które cenią naturalne źródła energii i chcą uniknąć paliw kopalnych, przyczyniając się do ochrony środowiska.

Piece węglowe nowej generacji, takie jak wspomniane kotły na drewno z buforem ciepła, oferują wydajne i ekonomiczne ogrzewanie, dzięki czemu stają się coraz bardziej popularne w domach. Dążenie do zastosowania bardziej ekologicznych i efektywnych technologii ogrzewania ma na celu zmniejszenie emisji zanieczyszczeń i poprawę jakości powietrza. Dlatego też, jeśli przepisy lokalne pozwalają na wybór tego rodzaju urządzeń, inwestycja w piec węglowy nowej generacji może być atrakcyjną opcją dla wielu właścicieli domów.