Piotr Zgorzelski – kim jest, wiek, wzrost, życiorys, ciekawostki

Piotr Zgorzelski - kim jest, wiek, wzrost, życiorys, ciekawostki (1)

Piotr Zgorzelski, urodzony 17 września 1963 roku w Płocku, to ceniony polski samorządowiec, nauczyciel oraz wybitny polityk. W latach 2010–2011 pełnił funkcję starosty płockiego powiatu, demonstrując niezwykłą skuteczność oraz zaangażowanie w służbie społecznej. Jego kariera polityczna obejmuje sprawowanie mandatu posła na Sejm w VII, VIII, IX i X kadencji, co stanowiło wyraz uznania dla jego kompetencji i oddania sprawom państwa.

Jego najnowsze osiągnięcia obejmują zaszczytne stanowiska wicemarszałka Sejmu IX i X kadencji od 2019 roku, co jest testem na jego niezwykłe umiejętności przywódcze oraz zdolności budowania współpracy międzypartyjnej. Zgorzelski jest osobą, której zaufanie społeczności politycznej oraz wyborców zostało potwierdzone wielokrotnie.

Jego droga życiowa oraz osiągnięcia stanowią inspirację dla wielu, zarówno w dziedzinie polityki, jak i w społeczeństwie lokalnym. Jego determinacja, profesjonalizm oraz pasja do służby publicznej są wzorem do naśladowania dla młodszych pokoleń liderów. Piotr Zgorzelski reprezentuje nie tylko wartości etyczne i moralne, ale także kompetencje niezbędne do skutecznego zarządzania oraz realizacji celów społecznych.

Piotr Zgorzelski – kim jest?

Piotr Zgorzelski, postać zasłużona dla polskiego życia politycznego, urodził się 17 września 1963 roku w Płocku. Jego kariera polityczna rozpoczęła się od zaangażowania w działalność Polskiego Stronnictwa Ludowego, które stało się podstawą jego aktywności parlamentarnej. Z powodzeniem reprezentował okręg wyborczy nr 16 w Płocku, zdobywając imponującą liczbę 16 775 głosów.

Zgorzelski odznacza się solidnym wykształceniem, zdobytym na renomowanych uczelniach. Ukończył historię na Uniwersytecie Łódzkim, gdzie uzyskał tytuł magistra w 1990 roku. Kontynuując swoją edukację, podjął studia podyplomowe z ekonomii na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, integracji europejskiej w Szkole Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku oraz menedżerii publicznej na Uniwersytecie Warszawskim.

Jego zaangażowanie w służbę publiczną znajduje odzwierciedlenie w wieloletnim stażu parlamentarnym, obejmującym kadencje VII i VIII. Jest członkiem Klubu Parlamentarnego Koalicja Polska – PSL, UED, Konserwatyści, gdzie aktywnie współtworzy i wspiera inicjatywy polityczne.

12 listopada 2019 roku Zgorzelski objął stanowisko wicemarszałka Sejmu, co świadczy o uznaniu i zaufaniu ze strony kolegów z parlamentu. Jego praca w ramach tej funkcji skupia się na koordynacji prac sejmowych oraz reprezentacji izby na zewnątrz.

Jako doświadczony parlamentarzysta, Zgorzelski wzbogaca polską politykę swoją wiedzą, doświadczeniem i zaangażowaniem. Jest osobą, która kładzie nacisk na odpowiedzialność, uczciwość i służbę społeczeństwu, wypełniając swoje obowiązki z pasją i profesjonalizmem.

Piotr Zgorzelski – wiek, wzrost, waga

Piotr Zgorzelski, obchodzący sześćdziesiąte urodziny, przyszedł na świat dokładnie 17 września 1963 roku. Jego wyjątkowa kariera jako polityka i działacza społecznego była poprzedzona bogatym doświadczeniem jako nauczyciel. W latach 2010–2011 pełnił zaszczytną funkcję starosty płockiego powiatu, zyskując uznanie za skuteczne zarządzanie i zaangażowanie w rozwój społeczności lokalnej.

Zgorzelski zdobył szereg prestiżowych mandatów w parlamencie, zasiadając w Sejmie na VII, VIII, IX i X kadencji. Jego aktywność i determinacja w podejmowaniu kluczowych kwestii narodowych oraz lokalnych sprawiają, że jest cenionym liderem politycznym.

Piotr Zgorzelski – życiorys i życie prywatne

Piotr Zgorzelski, postać o bogatej i wielopłaszczyznowej drodze życiowej, urodził się 17 września 1963 roku w Płocku. Jego ścieżka życiowa to historia ciężkiej pracy, poświęcenia dla społeczności oraz zaangażowania politycznego.

Po ukończeniu historii na Uniwersytecie Łódzkim w 1990 roku, Zgorzelski poszerzył swoją wiedzę zdobywając tytuł magistra ekonomii na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu w 2002 roku. Kontynuując swoją edukację, zainteresował się zagadnieniami integracji europejskiej, ukończył studia podyplomowe na Szkole Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku w 2007 roku, a następnie zdobył kolejne kwalifikacje, ukończając studia menedżerskie na Uniwersytecie Warszawskim w 2010 roku.

Jego życiowa droga zawodowa rozpoczęła się jako nauczyciel w szkołach podstawowych w Ciachcinie i Leszczynie Szlacheckim w 1983 roku. Od tamtej pory Zgorzelski konsekwentnie dążył do rozwoju zawodowego, stając na czele placówek edukacyjnych oraz pełniąc funkcje publiczne. Przez wiele lat był aktywnym uczestnikiem życia samorządowego, pełniąc m.in. funkcję wicewójta gminy Bielsk oraz dyrektora delegatury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Płocku.

Jego zaangażowanie w politykę miało różnorodne oblicza, począwszy od związków z Konfederacją Polski Niepodległej w latach 80., po pełnienie roli wiceprezesa i prezesa Polskiego Stronnictwa Ludowego. Zgorzelski brał udział w wyborach parlamentarnych i samorządowych, zdobywając mandaty poselskie oraz startując w wyborach na prezydenta Płocka.

W życiu prywatnym Zgorzelski jest osobą dyskretną, której życie rodzinne pozostaje poza zasięgiem mediów. Jest to aspekt, który traktuje jako prywatny i nie podlegający publicznemu rozgłosowi. Niemniej jednak, jego zaangażowanie w życie społeczne i polityczne jest powszechnie znane i doceniane. Za swoje zasługi został uhonorowany Brązowym Krzyżem Zasługi w 2004 roku oraz Odznaką Honorową za Zasługi dla Samorządu Terytorialnego w 2015 roku, co jest wyrazem uznania dla jego wkładu w rozwój społeczności lokalnej.

Piotr Zgorzelski – wykształcenie

Piotr Zgorzelski osiągnął imponujący szlak edukacyjny, zdobywając wykształcenie na renomowanych uczelniach w Polsce. W 1990 roku ukończył studia z historii na Uniwersytecie Łódzkim, a kolejno w 2002 roku zdobył dyplom z ekonomii na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Kontynuując swoją naukową podróż, w 2007 roku ukończył studia z zakresu integracji europejskiej na Wyższej Szkole im. Pawła Włodkowica w Płocku. Ostatecznie, w 2010 roku, uzyskał tytuł magistra z dziedziny zarządzania na Uniwersytecie Warszawskim.

Jego praca zawodowa rozpoczęła się już w 1983 roku jako nauczyciel w szkołach podstawowych w Ciachcinie i Leszczynie Szlacheckim, gdzie pozostał przez dziewięć lat. W kolejnych latach zajmował różne stanowiska, m.in. dyrektora szkoły podstawowej oraz wicewójta gminy Bielsk. Został także wybrany do rady powiatu płockiego w kolejnych wyborach samorządowych.

W 2003 roku objął stanowisko dyrektora delegatury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Płocku, które sprawował przez siedem lat. W 2010 roku zaszczycono go funkcją starosty płockiego, zastępując Michała Boszkę. Zgorzelski nie tylko odnosi sukcesy w sferze politycznej, lecz także kładzie nacisk na rozwój osobisty i zawodowy poprzez ciągłe kształcenie się na najwyższym poziomie.

Piotr Zgorzelski – skąd pochodzi?

Piotr Zgorzelski, postać znacząca dla polskiego życia politycznego, narodził się w urokliwym mieście Płock. To tu, w sercu Mazowsza, 17 września 1963 roku, rozpoczęła się jego życiowa podróż. Płock, z bogatą historią i kulturą, jest miejscem, które ukształtowało jego charakter i wartości. Zgorzelski, związany z tym miastem od urodzenia, dumnie podkreśla swoje płockie korzenie. To miejsce narodzin odzwierciedla jego tożsamość i stanowi fundament jego zaangażowania społecznego i politycznego. Jego droga życiowa jest spleciona z historią rodzinnego miasta, które nieustannie inspiruje go do służby społecznej i reprezentacji interesów wspólnoty lokalnej. Pochodzenie Piotra Zgorzelskiego z Płocka wpisuje się w kontekst jego zaangażowania politycznego oraz społecznego, stanowiąc istotny element jego tożsamości.

Piotr Zgorzelski – rodzina, rodzeństwo

Pomimo dostępnych informacji na temat osiągnięć i ścieżki zawodowej Piotra Zgorzelskiego, niewiele jest danych na temat jego życia osobistego i rodzinnego. Brak konkretnych informacji na temat rodzeństwa czy relacji rodzinnych pozostaje zagadką dla społeczeństwa. Znanym faktem jest, że Zgorzelski skupia się głównie na służbie społecznej i działalności politycznej, pozostawiając kwestie osobiste na dalszym planie.

Jego życie prywatne nie jest szeroko komentowane ani ujawniane publicznie, co stanowi ochronę jego prywatności i intymności. Choć nieznane są szczegóły dotyczące jego rodziny, to oczywiste jest, że osiągnięcia zawodowe i zaangażowanie społeczne są centralnymi elementami jego życia.

Pomimo braku informacji na temat jego bliskich, wizerunek Zgorzelskiego jako polityka i działacza społecznego jest dobrze ugruntowany w opinii publicznej. Jego profesjonalizm i oddanie sprawom społecznym pozostają cechami, które zdobyły szacunek i uznanie zarówno wśród kolegów polityków, jak i społeczeństwa.

Piotr Zgorzelski – żona, dzieci

W życiu prywatnym Piotra Zgorzelskiego brak jest informacji na temat jego żony oraz dzieci. Jest to aspekt, który pozostaje poza publiczną sferą jego życia i nie podlega publicznemu rozgłosowi. Zgorzelski, jako prominentna postać polityczna, skupia się głównie na służbie publicznej i działalności politycznej, pozostawiając swoje życie rodzinne poza zasięgiem mediów i opinii publicznej.

Jego brak informacji na temat żony i dzieci jest zrozumiały, ponieważ nie wszyscy politycy chcą lub są zobowiązani do ujawniania swojego życia osobistego publicznie. Dla wielu z nich prywatność jest ceniona i chroniona, aby umożliwić skoncentrowanie się na pracy publicznej bez zbędnego rozpraszania uwagi.

Warto podkreślić, że brak informacji na temat życia prywatnego Piotra Zgorzelskiego nie ma wpływu na jego działalność publiczną ani osiągnięcia jako polityka. Jego koncentracja na służbie społecznej i reprezentacji interesów społeczności pozostaje niezmieniona, niezależnie od tego, czy ma rodzinę czy też nie. Jego zaangażowanie w sprawy publiczne jest doceniane i uznawane, a życie osobiste pozostaje kwestią prywatną, która nie ma wpływu na jego działalność publiczną.

Piotr Zgorzelski – Instagram

Brak obecności Piotra Zgorzelskiego na platformie Instagram stanowi fakt wart odnotowania. Pomimo powszechnej popularności tej platformy społecznościowej, polityk ten nie posiada tam swojego oficjalnego konta. Jest to istotna informacja, biorąc pod uwagę znaczenie mediów społecznościowych w dzisiejszym świecie polityki i publicznego życia.

Choć brak obecności na Instagramie może być postrzegany jako ograniczenie w komunikacji z elektoratem, można także interpretować to jako decyzję świadomą i skoncentrowaną na innych kanałach komunikacji. Prawdopodobnie Zgorzelski preferuje inne formy kontaktu z wyborcami i propagowania swoich działań, takie jak tradycyjne spotkania, konferencje prasowe czy strony internetowe.

Piotr Zgorzelski – Wikipedia

Piotr Zgorzelski ma krótki artykuł na popularnej platformie Wikipedii, który przedstawia jego życiorys i osiągnięcia. Artykuł ten skupia się głównie na jego działalności politycznej oraz publicznych dokonaniach, pozostawiając życie prywatne poza jego zakresem. Jest to standardowa praktyka w biografiach polityków, które skupiają się na ich pracy publicznej i osiągnięciach, z pominięciem aspektów osobistych. Artykuł ten stanowi źródło szybkiej i rzetelnej informacji dla czytelników zainteresowanych postacią Piotra Zgorzelskiego. Warto jednak zaznaczyć, że artykuły na Wikipedii mogą być aktualizowane i rozbudowywane, aby odzwierciedlać najnowsze wydarzenia i osiągnięcia życiowe opisywanych osób.